Blog

Mitä hyötyä on yrityksen vuosijuhlien järjestämisestä?

Yritysmaailma kokee uudistuksia ja mihin ennen on totuttu, on pienin askelin muuttumassa. Tulevaisuudessa yritysten on integroiduttava ihmisten tapojen muutosten mukaan ainakin jollain tavalla ja mahdollisesti jopa vaihdettava enemmänkin aikaisemmin totuttuja toimintapojaan. Ihmisiä kiinnostaa enemmän hyvinvointi ja vapaa-aika sekä omasta terveydestä huolehtiminen niin fyysisesti kuin mieleltäkin. Ajat ovat muuttuneet ja hyvinvointivaltioissa monilla on vara vaikuttaa enemmän omaan työnkuvaan kuin mitä ennen oli ja tätä halutaan myös vaalia. Tässä kirjoituksessa pohdimme miten positiivinen vaikutus yritykselle vuosijuhlien järjestäminen voikaan olla.